۱- در مرحله اول لازم است تا همکاران پس از رجوع به سایت انجمن نسبت به ارسال رونوشت مدارک و ثبت نام اولیه اقدام نمایند. این مرحله برای نوبت دهی و دریافت کد رهگیری مراجعه حضوری الزامی بوده و تشکیل پرونده و تکمیل قرارداد و انجام مراحل بعدی، تنها با ارائه رونوشت برگ ثبت نام اینترنتی و کد رهگیری ارائه شده توسط سامانه میسر می باشد .

مراحل و مدارک مورد نیاز و همچنین راهنمای استفاده از ثبت نام اینترنتی در راهنمای زیر ارائه شده است .

راهنمای ثبت نام اینترنتی

۲- پس از پایان ثبت نام اینترنتی مدارک مورد بررسی قرار گرفته و در حداقل زمان ممکن تایید یا اشکالات جهت رفع مشکل از طریق ایمیل و پیامک اعلام می گردد . با توجه به ارسال پیامک از طریق پنل پیامک انبوه از امکان دریافت پیام کوتاه توسط خط همراهی که در فرم ثبت نام وارد می نمایید مطمئن شوید.

۳- پس از نامنویسی و تایید مدارک، یک کد رهگیری به هر یک از همکاران تعلق می گیرد که بر اساس زمان نام نویسی و دریافت کد رهگیری مرحله بعدی عقد قرارداد از طریق پنل کاربری فرد در سایت و ایمیل اطلاع رسانی می گردد

۴- پس از اعلام ساعت و زمان مشخص تو سط سیستم و ارائه شده در ایمیل، همکار با اصل مدارک زیر بایستی به دفتر انجمن مراجعه نماید. توجه داشته باشید برای هر فرد ساعت و زمان مشخصی جهت مراجعه تعیین گردیده و جهت کاهش اتلاف وقت همکاران در صورت عدم رعایت زمان بندی نوبت شخص ازبین می رود.

مدارک (اصل مدارک) مورد نیاز جهت ارائه حضوری به دفتر انجمن جهت تحویل قرارداد و فیش کارگزینی حقوق و مزایا به قرار زیر می باشد.
۱- برگ تایید ثبت نام که توسط سایت صادر می گردد.
۲- معرفی نامه اداره کل دامپزشکی (این معرفینامه از طریق انجمن به ایمیل شما ارسال می گردد و نیازی به مراجعه به اداره کل ندارد، البته از ارسال تاییدیه شبکه دامپزشکی شهرستان خود به اداره کل اطمینان حاصل نمایید.)
۳- قرارداد سال ۱۳۹۸
۴- تسویه حساب سال ۱۳۹۸ و در صورت جابجایی تسویه حساب همکار پیشین
۵- دفترچه بیمه یا مدارک بیمه مستدل مربوط به محل اشتغال
۶- فیش واریزی به حساب انجمن به شماره :
 ۵۴۲۲۱۱۳۷۳۸ نزد بانک ملت
بر اساس هزینه عضویت ذکر شده در لینک زیر
(یک میلیون ریال دکترا، نهصد هزار ریال کارشناس، هشتصد هزار ریال کاردان – همکاران جدیدالورود علاوه بر هزینه عضویت بایستی مبلع دویست هزار ریال علاوه ب رمبالغ فوق بپردازند)
۷- کارت نظام دامپزشکی معتبر .