جهت انجام مرحله اینترنتی ثبت و انعقاد قرارداد به موارد زیر توجه نمایید . توجه داشته باشید که فرم ثبت نام شما طی مرحله اول مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید مراتب همراه یک کد رهگیری و فایل قابل چاپ فرم شما به ایمیل شما ارسال می گردد که بایستی همراه مدارک در زمان و ساعتی که به شما اعلام می گردد در محل انجمن حضور یابید پس برای کاهش اتلاف وقت در ارسال اطلاعات و تکمیل فرم دقت نمایید.

تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی طی ۵ مرحله انجام می شود.که قبل از آغاز ثبت نام به موارد زیر توجه نمایید.

مرحله اول : ثبت مشخصات فردی است که برخی اجباری و برخی اختیاری است ولی لطفا تا حد ممکن موارد اختیاری را نیز تکمیل نمایید .

مرحله دوم شامل مشخصات تحصیلی شماست .

مرحله سوم و چهارم تکمیل اطلاعات شغلی و اطلاعات کارگاه محل فعالیت و اشتغال می باشد .

مرحله پنجم شامل آپلود مدارک است که لازم است به تئوضیحات همراه هر مدرک توجه فرمایید

مدارکی که بایستی آپلود گردند شامل : عکس پرسنلی، رونوشت کارت ملی ، رونوشت کارت پایان خدمت ویژه آقایان، رونوشت صفحات شناسنامه ، کارت نظام دامپزشکی معتبر، فیش واریز حق عضویت، دو صفحه پایان نامه، مدرک تحصیلی، صفحه اول دفترچه بیمه یا مستند بیمه ای، تسویه حساب سال قبل(در صورت جابجایی تسویه حساب سال قبل همکار)

توجه داشته باشید راه تماس با شما جهت ارسال تاییدیه و مدارک ایمیل شماست پس ایمیل صحیح وارد نمایید .

شما می توانید از طریق لینک زیر وارد صفحه ثبت قرارداد گردید .

فرم ثبت نام قراردادهای سال ۱۳۹۹