انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان

جهت دریافت اطلاعیه ها، ثبت نام نمایید.

خدمات سامانه تماس با ماپیشخوان/ورود/عضویت

فرم ثبت نام قراردادهای سال ۱۳۹۹

قبل از آغاز ثبت نام حتما راهنمای ثبت نام اینترنتی را بخوانید، و در پایان ثبت نام، بخش مراحل ثبت نام و مراحل کامل ثبت قراردادها را مطالعه نمایید .

راهنمای ثبت نام اینترنتی

قبل از انجام ثبت نام اینترنتی این نوشته و راهنما را بطور کامل مطالعه نمایید، توجه داشته باشید هر گونه اشتباه در ثبت نام اینترنتی می تواند منجر به رد فرم و لزوم تکرار ثبت نام گردد.

مراحل ثبت قراردادهای سال ۱۳۹۹

براساس مصوبه هیات مدیره انجمن مراحل ثبت نام و ثبت قراردادهای سال‌١٣٩٩در محله اول بصورت ثبت نام اینترنتی و مراحل بعدی بر اساس راهنمای این بخش انجام می گیرد .

درباره انجمن

انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان

انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان

انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان اصفهان

با ثبت نام و عضویت در خبرنامه از اطلاعیه ها آگاه شوید

پیشخوان کاربری

خبرها و نظرها

تازه های تارنما